If you want to connect, you have to allow yourself to be seen.
— Brené Brown
 
godiva triptiek.jpg

Godiva: The  joy of playing together

 

Volgens de legende was Lady Godiva een adellijke dame die leefde in de 11de eeuw. Om een verlaging van de belastingen af te dwingen die haar echgenoot, de graaf van Mercia, de stedelingen opdrong, reed ze naakt op een paard door de straten van Coventry. Ze sloot een pact met de bewoners dat alle ramen, deuren en gordijnen gesloten moesten blijven. De straten moesten leeg zijn zodat niemand haar naakte schoonheid zou kunnen zien. Eén man kon het niet nalaten te gluren, Peeping Tom. Hij werd gestraft voor zijn voyeurisme met blindheid. Onder de indruk van de moed van zijn echgenote verlaagde Leofric vervolgens de belastingen.

 
 
When we were children, we used to think that when we were grown-up we would no longer be vulnerable. But to grow up is to accept vulnerability. To be alive is to be vulnerable.
— Madeleine L'Enge
selectie02.jpeg
 

De legende van Lady Godiva is een veelzijdig verhaal dat vragen oproept rond gender verhoudingen, voyeurisme en exhibitionisme, kwetsbaarheid en empatie, solidariteit en activisme. Tegelijk illustreert het verhaal op poëtische wijze de noodzaak om ons uit te drukken en de moed om ons kwetsbaar op te stellen.

Spelen is een eigenheid van de mens. Zonder intuïtie, het plezier van te ontdekken en een gevoel voor experiment kan er geen creatie plaatsvinden. Echter, vaak worden we beperkt door vooringenomenheid, aangeleerd gedrag en culturele gewoontes. We zijn bang voor kritiek en verliezen de band met onze grootste gave: kwetsbaarheid, de bron van schoonheid en verbinding.

In Godiva, The joy of playing together is de ambiguïteit van de legende van Lady Godiva het vertrekpunt en de inspiratie voor een samenwerking met een groep mensen; mensen met verschillende vaardigheden, profielen, artistieke en culturele achtergronden. De deelnemers worden uitgenodigd om vertrouwde paden te verlaten. Lady Godiva wordt de aanleiding voor een spel: een dialoog van acties, reacties, interacties. Regels, rollen en verhoudingen worden vastgelegd. Welk deel van onszelf wensen we (niet) bloot te geven?

 
selectie03.jpeg
 

Concept en uitvoering: Rebecca Lenaerts
Workshops en interventies:
Basisschool De Wimpel / Elsene, MUS-E Belgium (2012) 
workspace nadine / Brussel (2012) 
Workshops en masterclasses in de Europese school / Brussel (2013)
University of Nottingham, Germanic Studies, ALCS Student Days_Association for Low Countries Studies (2013) 
Platform-K / Gent (2014)
Schwelle 7 / Berlin (2014)
EINKLANG 2014 / Berlin